.

Interim management, advies, consultancy

   06 1547 1157
   as@meirin.nl

Over Meirin

Eind 2016 heb ik na 22 jaar in loondienst gewerkt te hebben besloten om als zelfstandige verder te gaan en heb ik Meirin opgericht.

Het is me opgevallen dat in de vele bedrijven die ik heb bezocht (klanten en leveranciers) steeds dezelfde of soortgelijke problemen voorkomen.

Ik kwam vaak suboptimale of zelfs een totaal niet werkende werkprocessen tegen in de volle breedte van de organisatie. De samenhang tussen verkoop, engineering, inkoop, productie en after-sales/service is vaak ver te zoeken. 
Dit laatste is vaak al duidelijk te krijgen door bijvoorbeeld de simpele vraag te stellen: “Bij welke afdeling begint standaardisatie?” Het is een aardigheid om de verschillende antwoorden te horen!

Dit ligt vaak niet zozeer aan de functionarissen zelf, maar aan het gebrek aan overzicht op het gehele proces. Men is goed in staat om hun eigen stukje proces op de voor hun optimale manier in te vullen en dragen de totale optimalisatie ook zeker een warm hart toe. Echter, de horizon waarnaar zij kijken is erg dichtbij. Wanneer naar het gehele bedrijfsproces gekeken wordt, dan blijkt dat er bij de aaneenschakeling van alle kleine procesjes er veel gaten en overlappingen zijn.

Via Meirin kan ik deze processen inzichtelijk maken en per afdeling een begin- en eindpunt vaststellen van hun stukje proces op een zodanige manier dat de output van de eerste afdeling onvertaald de input van de volgende afdeling wordt. Hiermee wordt veel onduidelijkheid en (over)werk voorkomen en dit stimuleert om vruchtbaar samen te werken.