.

Interim management, advies, consultancy

   06 1547 1157
   as@meirin.nl

Gedane zaken

Ook wel portfolio genoemd.

De afgelopen jaren heb ik leiding gegeven aan diverse verandering- en verbeterprocessen en ben ik betrokken gebleven bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse procesverbeteringen.

Altijd staat hierbij de mens centraal, hoe kunnen we met minder inspanning (in tijd en geld) betere resultaten bereiken, hoe voorkomen we dubbelingen en fouten?
Door de medewerker centraal te stellen voelt deze het als zijn/haar eigen proces en dit draagt bij aan bestendige veranderingen. 

Algemeen

 Definiëren en vastleggen van managementinformatie (zie ook kopje Technisch)

 Professionalisering van diverse afdelingen
     Vastleggen van inkoopvoorwaarden
     Vastleggen van (technische)specificaties         richting klant en leveranciers
     Standaardiseren van verkoop- en                  leveringscontracten

 Financieel
     Vastleggen van betalingsschema's en                           betalingsvoorwaarden (klanten  én         leveranciers internationaal)
     Internationale bankgaranties icm. o.a. ING,         Rabobank en Atradius Dutch State Business
     WBSO en div. subsidieaanvragen  

 HRM
     Coaching en ontwikkeling (professionaliteit         en eigenaarschap)
     Opzet en uitvoering van een         werknemershandboek, waarin opgenomen         alle rechten, maar ook de plichten van de         werknemers, overwerk, uren, vergoedingen         enz.
     Ontwikkeling van functieprofielen en         afdelings- en functiedoelen 
     Opzet en uitvoering van jaarlijkse         functionerings- en beoordelingscyclus

Proces

 ISO 9001:2015 implementatie en certificering

 Continous improvement

 Veranderingsprocessen
     Engineering to Order naar Configure to         Order
     Van staalbouwer naar machinebouwer
     Van generalist naar specialist

 Standaardiseren en vastleggen van:
     Inkoop- en verkoopproces
     Voorcalculatie proces
     Nacalculatie proces
     Onderhanden werk bepaling

 Vastleggen van inkoopvoorwaarden en specificaties richting diverse leveranciers wereldwijd, vendorrating en afnameprotocol

 Opstellen en vastleggen van diverse (internationale) verkoopcontracten voor projecten van €10k tm €6M

 Opstellen en vastleggen van commissioning- en opleveringsproces en -rapportagesTechnisch

 Standaardisatie van onderdelen en sub-assemblies

 Product configuratie, reductie van Engineering efforts

 Aankoop en administrator van ERP implementatie (Ridder iQ icm. Accountview)

 Inrichting van nieuwe IT infrastructuur
     Selectie en contractering IT dienstverlener
     VOIP telefooncentrale

 Expert in Excel (incl. formulieren en VBA):
     Projectenlijst inclusief voortgang, aanmaak         projectdirectories,         (project)nummergenerator, samenvattingen         (pivottables)
     Offertelijst inclusief CRM, klantcontacten,         (offerte)nummergenerator, samenvattingen,         scoringspercentages per land/regio
     Liquiditeitsprognose per project en voor         gehele bedrijfsvoering
     Eén "foolproof" Actie- en besluitenlijst voor         gehele organisatie en voor alle         vergaderingen.

 Diverse geautomatiseerde vertalingen (mbv Excel natuurlijk) van data, o.a. output van Accountview vertalen naar leesbare informatie en rapportages, standaardiseren en rapporteren van urenboekingen, uren per project/persoon/tijdsvak